Astrid har genomfört BPH, Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, 2016.05.28.

Den röda linjen beskriver Astrid medan den blå är genomsnittet för rasen.